قابل توجه آن دسته از متقاضیان ( افراد حقیقی و حقوقی غیر سهمیه ای ) که ID کارت طرح ترافیک سالیانه دوره 1395 را دریافت نموده و قصد تعویض آن را جهت خودروی جدید دارند ؛ می توانند از تاریخ 1395/02/10 جهت انجام مراحل تعویض به منوی درخواست حقیقی و حقوقی گزینه تعویض مجوز طرح ترافیک و یا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر ( کد دفاتر 206 ، 307 ، 406 ، 601 ، 603 ، 704 ، 706 ، 1201 ، 1202 ، 1205 ) مراجعه نمایند.

قابل توجه متقاضیان مجوز روزانه ، شــما می تـوانیـــد به چهار روش ذیــل مجـــوز طــرح ترافیـــک روزانـه خــود را تهـــیه نمـاییــد . روش یک : مراجعه به سایت شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir ، روش دوم : شماره گیری # 1 * 3 * 137 * از سـاعت 00 : 00 بامـداد لغـایت 00 : 19 عصــر صـرفا جهت دارندگان سـیم کارتـهای اپراتور هـمراه اول و ایرانـسل ، روش سوم : شـماره گـیری # 137 * 724 * از سـاعت 00 : 00 بامداد لغـایت 00 : 19 عصــر صرفا جهت دارندگان سیم کارتهای اپراتوردوم ( ایرانسل ) ، روش چهارم : مراجعه به سامانه حساب شهروندی به آدرس اینترنتی tca.tehran.ir ، ثبت نام در سامانه ،شارژ حساب شهروندی ، شماره گیری #1*3*137* از سـاعت 00 : 00 بامداد لغـایت 00 : 19 عصــر، ثبت پلاک خودرو و برداشت از شارژ حساب شهروندی.لازم به ذکر است هیچـگونه درخواست تغـییر تاریخ و پلاک مجوز طـرح ترافیـک روزانه خریداری شـده ، پذیرفته و اقدام نخواهد شد . همچنین جهت دریافت رسید مجوز طرح ترافیک خریداری شده از طریق # 137 * و #724* ، می توانید به سایتtca. tehran.irمراجعه نمائید.لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید :

عناوین شماره تماس
کارشناس مجوزهای کامیون و رسیدگی به جرائم دوربین کارت های طرح ترافیک سالیانه 96018865
کارشناس کارت های شناور سالیانه و جرائم دوربین مربوط به کارت های شناور 96018866
مجوز های طرح ترافیک روزانه (از طریق شماره گیری #137* با تلفن همراه)

تلفن گویای 137 عدد 5

پیگیری موضوعات ترافیکی

کارشناس مجوز های طرح ترافیک روزانه و هفتگی (از طریق سایت) 96018861
کارشناس درخواست های سهمیه ای و خودروهای هیبریدی 96018867
تماس های متفرقه مربوط به واحد صدور مجوز طرح ترافیک 96018976  96018864  96018604
کارشناس تعویض کارت های طرح ترافیک سالیانه 96018863
کارشناس دفاتر خدمات الکترونیک شهر 96018868
پیگیری نامه های ارجاعی 96018897 - 96018810


محدوده طرح ترافیک