قابل توجه آن دسته از متقاضیان ( افراد حقیقی و حقوقی غیر سهمیه ای ) که ID کارت طرح ترافیک سالیانه دوره 1395 را دریافت نموده و قصد تعویض آن را جهت خودروی جدید دارند ؛ می توانند از تاریخ 1395/02/10 جهت انجام مراحل تعویض به منوی درخواست حقیقی و حقوقی گزینه تعویض مجوز طرح ترافیک و یا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر ( کد دفاتر 203 ، 206 ، 307 ، 406 ، 601 ، 603 ، 704 ، 706 ، 802 ، 1102 ، 1201 ، 1202 ، 1205 ، 1206 ، 1401 ) مراجعه نمایند.

( تمدید تحویل مدارک ) قابل توجه متقاضیان مجوزطرح ترافیک ( سالیانه ) دوره 1395 ( افراد حقیقی و حقوقی غیرسهمیه ای ) ، چنانچه با درخواست مجوز طرح ترافیک شما موافقت شده است . می توانید پس از تکمیل اطلاعات خود در سامانه صدور مجوز طرح ترافیک جهت ارائه مدارک و مستندات تا پایان فروردین ماه 95 به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران مراجعه نمایید . 
مهلت یاد شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد . لازم به ذکر است نتایج حائزین شرایط بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه بوده و در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات از تکمیل اطلاعات و واریز وجه جدا خودداری نمایید.

قابل توجه متقاضیان مجوز روزانه ، شــما می تـوانیـــد به چهار روش ذیــل مجـــوز طــرح ترافیـــک روزانـه خــود را تهـــیه نمـاییــد . روش یک : مراجعه به سایت شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir ، روش دوم : شماره گیری # 1 * 3 * 137 * از سـاعت 00 : 00 بامـداد لغـایت 00 : 19 عصــر صـرفا جهت دارندگان سـیم کارتـهای اپراتور هـمراه اول و ایرانـسل ، روش سوم : شـماره گـیری # 137 * 724 * از سـاعت 00 : 00 بامداد لغـایت 00 : 19 عصــر صرفا جهت دارندگان سیم کارتهای اپراتوردوم ( ایرانسل ) ، روش چهارم : مراجعه به سامانه حساب شهروندی به آدرس اینترنتی tca.tehran.ir ، ثبت نام در سامانه ،شارژ حساب شهروندی ، شماره گیری #1*3*137* از سـاعت 00 : 00 بامداد لغـایت 00 : 19 عصــر، ثبت پلاک خودرو و برداشت از شارژ حساب شهروندی.لازم به ذکر است هیچـگونه درخواست تغـییر تاریخ و پلاک مجوز طـرح ترافیـک روزانه خریداری شـده ، پذیرفته و اقدام نخواهد شد . همچنین جهت دریافت رسید مجوز طرح ترافیک خریداری شده از طریق # 137 * و #724* ، می توانید به سایتtca. tehran.irمراجعه نمائید.لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید :

عناوین شماره تماس
کارشناس مجوزهای کامیون و رسیدگی به جرائم دوربین مربوط به کارت های طرح ترافیک سالیانه 96018865
کارشناس کارت های شناور سالیانه و جرائم دوربین مربوط به کارت های شناور 96018866
مجوز های طرح ترافیک روزانه (از طریق شماره گیری #137* با تلفن همراه)

تلفن گویای 137

عدد 5

پیگیری موضوعات ترافیکی

کارشناس مجوز های طرح ترافیک روزانه و هفتگی (از طریق سایت) 96018861
کارشناس درخواست های سهمیه ای و خودروهای هیبریدی 96018867
تماس های متفرقه مربوط به واحد صدور مجوز طرح ترافیک 96018864 - 96018604
کارشناس تعویض کارت های طرح ترافیک سالیانه 96018863
کارشناس دفاتر خدمات الکترونیک شهر 96018868
پیگیری نامه های ارجاعی 96018897 - 96018810


محدوده طرح ترافیک