شهروند گرامی
قابل توجه آن دسته از متقاضیان ( افراد حقیقی و حقوقی غیرسهمیه ای ) که کارت مجوزسالیانه دوره 1394را دریافت نموده و قصد تعویض آن را جهت خودرو جدید دارند ، می توانند جهت انجام مراحل تعویض به منوی درخواست حقیقی ، حقوقی گزینه تعویض و یا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر کد دفاتر 203 ، 206 ، 307 ، 406 ، 601 ، 603 ، 605 ، 606 ، 704 ، 706 ، 1201 ، 1202 ، 1205 مراجعه نمایند .

شـهروند گرامی ، شـما می توانیـد از طـریق سـایت شـهرداری تــهران به آدرس www.tehran.ir و یا با شـماره گـیری # 1 * 3 * 137 * از سـاعت 00 : 00 بامداد لغـایت 00 : 19 عصــر اقدام به خـرید مجـوز طـرح ترافیـک روزانه نمائیـد . لازم به ذکر است هیچـگونه درخواست تغـییر تاریخ و پلاک مجوز طـرح ترافیـک روزانه خریداری شـده ، پذیرفته و اقدام نخواهد شد . همچنین جهت دریافت رسید مجوز طرح ترافیک خریداری شده از طریق # 137 * ، می توانید به سایت tca. tehran.ir مراجعه نمائید .

برای استفاده از سیستم طرح ترافیک لطفا از مرورگرهای Internet Explorer 8 به بالا، Mozilla Firefox، Google Chrome استفاده نمایید.
استفاده از نسخه های پایین تر از Internet Explorer 8 باعث بروز مشکل خواهد شد.لطفاً قبل از ثبت نام با دقت مطالب قید شده در راهنما را مطالعه فرمایید.
در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید:

تعویض برچسب طرح ترافیک 88593055
کارت شناور سالیانه و کارت کامیون دوماهه و جرائم دوربین مربوط به کارت شناور 88593056
خرید مجوز طرح ترافیک روزانه و هفتگی (از طریق معابر) 137 و 87500
خرید مجوز طرح ترافیک روزانه و هفتگی (از طریق سایت) 88593057
رسیدگی به جرائم دوربین مربوط به برچسب طرح ترافیک سالیانه 81677409
تماس های متفرقه مربوط به واحد صدور آرم 88593058
پیگیری نامه های ارجاعی 88593059
درخواست های (سهمیه ایی ،وزارتخانه ها،سازمانها ، ارگانها و ... ) 88593060

محدوده طرح ترافیک