ثبت نام درخواست حقيقي
توجه به نكات ذيل قبل از تكميل فرم ثبت نام الزامي مي باشد:
· مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضي مي باشد.
· ثبت نام و ارسال اطلاعات هيچ گونه تعهدي براي سازمان حمل و نقل و ترافيك ايجاد نخواهد كرد و فقط در صورت انطباق اسناد و احراز شرايط، مشمول رسيدگي خواهد بود.
· تكميل مواردي كه با * مشخص شده اند ، الزامي است.
· عدم صحت اطلاعات وارد شده باعث محروميت 3 ساله از دريافت مجوز خواهد شد.
· افراد حقيقي با توجه به شماره ملي(كدملي) خويش فقط يک بار مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
· لطفا جهت ثبت نام از مرورگرهای Internet Explorer 8 به بالا، Mozilla Firefox، Google Chrome استفاده نمایید.
. استفاده از نسخه های پایین تر از Internet Explorer 8 باعث بروز مشکل در سیستم خواهد شد.
نحوه تكميل فرم ثبت نام درخواست متقاضيان حقيقي(فردي)
. فرم ثبت نام شامل بخش هايي به شرح ذيل مي باشد:
· مشخصات درخواست کننده: مشخصات درخواست کننده شامل نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، كد ملي، نشاني و كدپستي محل كار و منزل و شماره تماس مي باشد كه جهت تكميل اين بخش بطور مثال مي توان از كارت ملي و فيش تلفن (جهت ثبت نشاني و كدپستي) استفاده نمود.
· نوع شغل و فعاليت: در اين بخش شغل خويش را در قسمت مربوطه علامت گذاري نموده و نام سازمان خود را نيز درج نماييد.
· نوع سهميه: در اين بخش در صورتيكه متقاضي استفاده از سهميه هاي مشخص شده مي باشيد با توجه به نوع سهميه يك يا چند مورد را مي توانيد علامتگذاري نماييد. لازم به ذكر است در صورت حائز شرايط دريافت مجوز، ارائه مدارك معتبر جهت اثبات سهميه انتخابي مورد نظر الزامي است در غير اينصورت درخواست ثبت نام قابل پيگيري نخواهد بود.
· مشخصات خودرو: در اين بخش اطلاعات خودروي خويش را با استفاده از كارت يا شناسنامه مالكيت خودرو به ترتيب خواسته شده وارد نماييد.
نكته مهم: تا اطلاع ثانوي، ثبت نام مجوز طرح ترافيک دوره 1395 جهت خودروهاي مدل قبل از سال 1381 امکان پذير نمي باشد.
· سابقه در يافت مجوز: با توجه به هوشمند بودن سيستم در صورتيكه در دوره هاي گذشته مجوز طرح ترافيك دريافت نموده باشيد نيازي به تكميل نمي باشد و پس از پايان مراحل ثبت نام سوابق دريافت مجوز شما به طور خودکار در سيستم منظور خواهد شد.
· توضيحات: در اين بخش مطالبي را كه احتمال مي دهيد در امتياز شما تأثير داشته باشد در قسمت مربوطه وارد نماييد.
· پس از اطمينان از تكميل تمامي اطلاعات خواسته شده، سرانجام كليد "ثبت " را بزنيد.
· پس از انتخاب كليد ثبت درخواست در صورت موفقيت ثبت نام، سيستم به شما پيغام مي دهد كه درخواست شما با موفقيت ثبت گرديد و با "شماره پيگيري" خود مي توانيد جهت ويرايش و پيگيري ثبت نام به بخش هاي مربوطه مراجعه فرماييد.
· لطفا شماره پيگيري و كدپستي خويش را به منظور ويرايش و پيگيري هاي بعدي يادداشت و نزد خود نگه داريد و از صفحه اعلام شماره پيگيري پرينت تهيه فرماييد.