انتخاب نوع مجوز:
         

تعرفه ی مجوزهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی:

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 374400 ريال شامل مبلغ 312000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 62400 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 280800 ريال شامل مبلغ 234000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 46800 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

3- مجوز روزانه نوع 3 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 14 بعد از ظهر)

مبلغ واريزی جمعا 180000 ريال شامل مبلغ 150000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 30000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

4- مجوز هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1200000ريال شامل مبلغ 1000000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 200000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ شنبه 10 مهر, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 11 مهر, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 12 مهر, 1395
انتخاب تاریخ سه شنبه 13 مهر, 1395
انتخاب تاریخ چهارشنبه 14 مهر, 1395
انتخاب تاریخ پنج شنبه 15 مهر, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 17 مهر, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 18 مهر, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 19 مهر, 1395
انتخاب تاریخ پنج شنبه 22 مهر, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 24 مهر, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 25 مهر, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 26 مهر, 1395
انتخاب تاریخ سه شنبه 27 مهر, 1395
انتخاب تاریخ چهارشنبه 28 مهر, 1395
12345
پلاک خودرو
     

 

 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید