نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 312000 ريال شامل مبلغ 260000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 52000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 234000 ريال شامل مبلغ 195000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 39000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1092000ريال شامل مبلغ 910000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 182000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ شنبه 14 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 15 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 16 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 17 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 18 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 19 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 21 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 22 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 23 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 24 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 25 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 26 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 28 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 29 شهریور, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 30 شهریور, 1394
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید