انتخاب نوع مجوز:
         

تعرفه ی مجوزهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی:

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 374400 ريال شامل مبلغ 312000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 62400 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 280800 ريال شامل مبلغ 234000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 46800 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

3- مجوز روزانه نوع 3 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 14 بعد از ظهر)

مبلغ واريزی جمعا 180000 ريال شامل مبلغ 150000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 30000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

4- مجوز هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1200000ريال شامل مبلغ 1000000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 200000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ شنبه 01 آبان, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 02 آبان, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 03 آبان, 1395
انتخاب تاریخ سه شنبه 04 آبان, 1395
انتخاب تاریخ چهارشنبه 05 آبان, 1395
انتخاب تاریخ پنج شنبه 06 آبان, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 08 آبان, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 09 آبان, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 10 آبان, 1395
انتخاب تاریخ سه شنبه 11 آبان, 1395
انتخاب تاریخ چهارشنبه 12 آبان, 1395
انتخاب تاریخ پنج شنبه 13 آبان, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 15 آبان, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 16 آبان, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 17 آبان, 1395
12345
پلاک خودرو
     

 

 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید