انتخاب نوع مجوز:
         

تعرفه ی مجوزهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی:

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 374400 ريال شامل مبلغ 312000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 62400 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 280800 ريال شامل مبلغ 234000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 46800 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

3- مجوز روزانه نوع 3 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 14 بعد از ظهر)

مبلغ واريزی جمعا 180000 ريال شامل مبلغ 150000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 30000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

4- مجوز هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1200000ريال شامل مبلغ 1000000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 200000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ سه شنبه 08 تیر, 1395
انتخاب تاریخ چهارشنبه 09 تیر, 1395
انتخاب تاریخ پنج شنبه 10 تیر, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 12 تیر, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 13 تیر, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 14 تیر, 1395
انتخاب تاریخ سه شنبه 15 تیر, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 19 تیر, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 20 تیر, 1395
انتخاب تاریخ دو شنبه 21 تیر, 1395
انتخاب تاریخ سه شنبه 22 تیر, 1395
انتخاب تاریخ چهارشنبه 23 تیر, 1395
انتخاب تاریخ پنج شنبه 24 تیر, 1395
انتخاب تاریخ شنبه 26 تیر, 1395
انتخاب تاریخ یک شنبه 27 تیر, 1395
12345
پلاک خودرو
     

 

 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید