نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 312000 ريال شامل مبلغ 260000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 52000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 234000 ريال شامل مبلغ 195000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 39000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1092000ريال شامل مبلغ 910000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 182000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ شنبه 10 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 11 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 12 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 13 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 14 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 15 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 17 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 18 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 19 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 20 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 21 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 22 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 24 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 25 مرداد, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 26 مرداد, 1394
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید