نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 312000 ريال شامل مبلغ 260000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 52000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 234000 ريال شامل مبلغ 195000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 39000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1092000ريال شامل مبلغ 910000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 182000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ چهارشنبه 06 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 07 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 09 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 10 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 11 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 12 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 13 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 14 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 16 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 17 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 18 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 19 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 20 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 21 خرداد, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 23 خرداد, 1394
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید