دات نت نیوک
Tuesday 24 April 2018

ورود به سیستم کارت شناور

مشخصات کارت شناور
تغییر رمز عبورمقدار درون تصویر فوق را وارد نمایید

راهنمای شهروندان

قابل توجه کاربران گرامی سامانه مجوز کارت شناور طرح ترافیک با توجه بـه كنـترل مكـانيزه و هوشمند محدوده طرح ترافيك در شهر تهران، تنها خودروهايي مجاز به ورود به داخل محدوده طرح ترافيک خواهند بود كه شماره پلاک خودرو آنهـا در بانك اطلاعاتي سامانه کارت شناور ثبت شده باشد، به همين دليـل دارندگان كارت شناور در عين برخـورداري از مزايـاي اين كارت مي بايست پيش از ورود به محدوده طرح ترافيـك از طريق يكي از دو روش ذيل نسبت به ثبت پلاک خودروهايي كه در هر روز قصد استفاده از آن را دارند اقدام نمايند در غير اينصورت مشمول ورود غيرمجاز خواهند گرديد و اين سازمان در قبال آن هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.
الف - استفاده از تلفن گویای 137
ب- استفاده از پرتال شهرداری (فرم جاری)
شهروند گرامی؛ چنانچه ثبت پلاک شما با مشکلی مواجه گردید، لطفا با شماره تلفن های سازمان ترافیک تماس بگیرید.

دستورالعمل استفاده از کارت شناور